Pedagojik Formasyon Eğitiminde Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Belgelerinin Teslimi

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BELGELERİNİN TESLİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi almaya hak kazanan adaylar, Pedagojik  Formasyon Eğitimi birinci taksit ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt belgelerini 16.09.2019 – 03.10.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

Siirt’te eğitim alacak öğrenciler belgelerini  Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Bölüm Sekreterliği’ne elden teslim edeceklerdir.

Batman’da eğitim alacak öğrenciler ise belgelerini Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde Cemil YARDIM’a elden teslim edeceklerdir.

Not: Daha önceden 02.09.2019 olarak belirlenen teslim tarihi iptal edilmiştir.

 

 

BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1.      Kesin kayıt işlemleri için ekte yer alan Formasyon Başvuru Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir. Bu çıktı imzalanarak kesin kayıt için Dekanlığa teslim edilecektir.

2.      Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Onaylı Diploma Örneği (Aslının ibraz edilmesi koşuluyla "aslı gibidir" onaylı örneği de kabul edilir. Bu işlem aslının ibraz edilmesi koşuluyla başvuru sırasında da yapılabilir)

3.      Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

4.      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

5.      İki Adet Vesikalık Fotoğraf

6.      Yüzlük Dönüşüm Tablosu (Not transkript tablosu 4'lük sistemde olan öğrenciler için)

 

 

Eğitim Fakültesi
2.9.2019