Eğitim Fakültesi Dekanı Hasan Basri MEMDUHOĞLU "Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Liderlik" konulu seminer verdi.

Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Hasan Basri Memduhoğlu, Siirt İmam Hatip Okulları müdür ve müdür yardımcılarına "Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Liderlik" konulu seminer 05.04.2019 Cuma günü verdi.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
10.4.2019