İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ZİYARET

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz EDİP, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU’nu ziyaret etti. Ziyarette, Siirt’in genel eğitim durumu, eğitimin sorunları ve işbirliği imkanları ele alındı. İlimizde eğitimin fotoğrafının çekileceği ve çözüm önerilerinin tartışılacağı geniş katılımlı eğitim zirvesi/eğitim çalıştayı düzenleme, söylemden çok somut eylem odaklı işbirliği eylem planı oluşturma ve belirlenen işbirliği adımlarını bir protokol çerçevesinde süratle hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldı.   
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
29.11.2019